:::

Shops

 • Shenghuo Studios

  Shenghuo Studios

  TEL:03-8781440

  Addr.:No.117-2, Shitiwan, Fengbin Township, Hualien County 977

 • Mei-o Restaurant

  Mei-o Restaurant

  TEL:089-281062

  Addr.:No.669, Sec. 2, Jilin Rd., Taitung City, Taitung County 950

 • Kou-Fu Restaurant

  Kou-Fu Restaurant

  TEL:03-8991003

  Addr.:No.33, Shitigang, Fengbin Township, Hualien County 977

 • ShitiPort Restaurant

  ShitiPort Restaurant

  TEL:03-8781396

  Addr.:No.96-2, Shitiwan, Fengbin Township, Hualien County 977

 • Dong-He Restaurants

  Dong-He Restaurants

  TEL:0911-733010

  Addr.:No.61, Doulan, Donghe Township, Taitung County 959

 • Dingyang Rest Stop

  Dingyang Rest Stop

  TEL:089-852428

  FAX:089-852965

  Addr.:No.152-35, Zhitian Rd., Chenggong Township, Taitung County 961

 • Miao-Wu Restaurant

  Miao-Wu Restaurant

  TEL:089-672129

  FAX:089-672136

  Addr.:No.200-1,Nanl iao Village, Ludao Township, Taitung County 951

 • Dongshen Hot Pot

  Dongshen Hot Pot

  TEL:089-672067

  Addr.:Hot Spring No.42,Gongguan Village, Ludao Township, Taitung County 951

 • Kavalan Ethnical

  Kavalan Ethnical

  TEL:03-8671324

  Addr.:No.42, Xinshe, Fengbin Township, Hualien County 977

 • Small house

  Small house

  TEL:0988-050114

  Addr.:No.61, Dulan, Donghe Township, Taitung County 959