:::

Shops

 • Kou-Fu Restaurant

  Kou-Fu Restaurant

  TEL:03-8991003

  Addr.:No.33, Shitigang, Fengbin Township, Hualien County 977

 • Dong-He Restaurants

  Dong-He Restaurants

  TEL:0911-733010

  Addr.:No.61, Doulan, Donghe Township, Taitung County 959

 • Marino Kitchen

  Marino Kitchen

  TEL:089-531848

  Addr.:No.436-3, Doulan, Donghe Township, Taitung County 959

 • Wei-Fang Bakery

  Wei-Fang Bakery

  TEL:089-851838

  Addr.:No.133, Zhonghua Rd., Chenggong Township, Taitung County 961

 • Small house

  Small house

  TEL:0988-050114

  Addr.:No.61, Dulan, Donghe Township, Taitung County 959

 • Dongshen Hot Pot

  Dongshen Hot Pot

  TEL:089-672067

  Addr.:Hot Spring No.42,Gongguan Village, Ludao Township, Taitung County 951

 • Xiang-Ji Restaurant

  Xiang-Ji Restaurant

  TEL:089-672021

  FAX:089-671423

  Addr.:No.248-2,Nanl iao Village, Ludao Township, Taitung County 951

 • Ao-ker Restaurant

  Ao-ker Restaurant

  TEL:089-854714

  Addr.:No.2-15, Gongmin Rd., Chenggong Township, Taitung County 961

 • Kavalan Ethnical

  Kavalan Ethnical

  TEL:03-8671324

  Addr.:No.42, Xinshe, Fengbin Township, Hualien County 977

 • Dingyang Rest Stop

  Dingyang Rest Stop

  TEL:089-852428

  FAX:089-852965

  Addr.:No.152-35, Zhitian Rd., Chenggong Township, Taitung County 961