ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก สมอ
สมอ

ข้อมูลชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยสังเขป

ไต้หวัน – หัวใจแห่งเอเชีย
ไต้หวัน – หัวใจแห่งเอเชีย

ไต้หวันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย งอยู่ในหมู่เกาะรูปโค้งฝั่งเอเชียตะวันออกและอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านฝั่งตะวันตกของไต้หวันอยู่ใกล้กับประเทศจีนโดยมีช่องแคบไต้หวันกั้นกลาง ฝั่งตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก และทางฝั่งใต้มีช่องแคบบัสกั้นกลางระหว่างเกาะไต้หวันกับหมู่เกาะฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ไต้หวันยังอยู่ในตำแหน่งเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญของทวีปเอเชียอีกด้วย กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมถึง “คาบสมุทรอินโดจีน”ทั้งหมด 5 ประเทศ และ “หมู่เกาะแปซิฟิกใต้” ทั้งหมด 6 ประเทศ กระจายอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันและทางทิศใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศใต้ของเกาะไต้หวันอยู่ติดกับประเทศเวียดนาม บรูไนและหมู่เกาะฟิลิปปินส์โดยมีทะเลจีนใต้กั้นกลาง โดยในจำนวนนี้เกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด โดยมีระยะทางเพียง 320 กิโลเมตร และหากเดินทางด้วยเครื่องบินเส้นทางการบินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเดินทางถึงไต้หวันโดยใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง

เส้นทางชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดในไต้หวัน – ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
เส้นทางชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดในไต้หวัน – ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

เขตชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไต้หวัน รวมพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดฮัวเหลียนและจังหวัดไถตง กินพื้นที่โดยรวมตั้งแต่เทือกเขา ชายฝั่งทะเล ยาวไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งครอบคลุมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตั้งแต่เหนือจรดใต้ โดยชายฝั่งทะเลมีความยาวถึง 168 กิโลเมตร ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาซึ่งอยู่อีกฝากฝั่งของถนนเส้นนี้ ทำให้สัมผัสได้ถึงทิวทัศน์อันงดงาม จนได้ชื่อว่าเป็น “ทางหลวงสีฟ้า” ทั้งนี้เขตชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกยังรวมถึงพื้นที่เกาะกรีนที่อยู่นอกฝั่งในเขตจังหวัดไถตงอีกด้วย นอกจากเส้นทางเดินรถที่มอบประสบการณ์การเดินทางที่มหัศจรรย์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และยังมีชื่อเสียงระดับโลกอีกมากมาย อาทิเช่น ซานเซียนไถ ถ้ำปาเซียน เขานิวซัน และถ้ำสือเหมิน ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง ศรัทธาไม่เงียบ (Silence) ทั้งหมดนี้ล้วนตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งสิ้น

แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในภาคตะวันออกของประทศไต้หวัน
แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในภาคตะวันออกของประทศไต้หวัน

ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศใต้หวันมีสภาพทางธรณีวิทยาที่มีอายุน้อย เมื่อเดินเรียบไปตามถนนสีฟ้า ทางหลวงหมายเลข 11 จะพบว่าถนนเส้นนี้ถูกขนาบไปด้วยทะเล และภูเขาที่สูงชัน ซึ่งทือกเขาติดกับชายฝั่งทะเลเป็นส่วนทางเหนือสุดของภูเขาไฟลูซอนในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันพบว่าเทือกเขานี้ได้เลื่อนเข้าใกล้เทือกเขาที่ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศปีละ 2 เซนติเมตร นอกจากนี้ เทือกเขาติดชายฝั่งทะเลยังมีแม่น้ำ “ซิ่วกูหลวน”ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไต้หวัน และไหลตัดผ่านเทือกเขา ทำให้เกิดแม่น้ำลำธารที่คดเคี้ยวและลานตะกอนพักน้ำ รวมถึง“หุบเขาแกรนด์แคนยอนฉีเหม่ย”ที่งดงามและยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ล่องแก่งที่สำคัญที่ต้องมาเยือน ทั้งนี้ ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะสามารถมองเห็นร่องรอยของภูเขาไฟที่เกิดในยุคการกำเนิดเทือกเขา เมื่อประกอบเข้ากับแนวปะการังที่งดงาม ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะด้วยคลื่นทะเลเป็นเวลาเนินนานและเปลือกโลกที่ยกตัวสูงขึ้น ทำให้ภาคตะวันออกของประเทศไต้หวันมีความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ รวมกันเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และเปรียบเสมือนห้องเรียนทางธรณีวทยาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตที่เก่าแก่
วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตที่เก่าแก่

ประเทศไต้หวันมีชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมด 16 ชนเผ่า โดยชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศส่วนใหญ่ คือ เผ่าอามิส และมีบางส่วนที่เป็นชนเผ่ากาวาลัน เผ่าซากิซายาและเผ่าบูนัน เป็นต้น
ชนเผ่าอามิสเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในบรรดาชนเผ่าทั้งหมดในประเทศไต้หวัน ชนเผ่าอามิสในสมัยโบราณดำรงชีพด้วยการทำเกษตรกรรมและการทำประมงเป็นหลัก จึงได้สมญานามว่าเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ “ยอดนักมังสาวิรัติ” ชนเผ่าอามีสยังสวมใส่เครื่องแต่งกายโบราณที่มีสีสันสดใส มีการเต้นรำ และวัฒนธรรมอาหารที่มีความหลากหลาย ที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่อง คือ ชนเผ่าอามิสเป็นสังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ ผู้หญิงมีสิทธิ์สืบทอดมรดก รวมถึงที่ดิน งานสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่ เป็นหน้าที่ของผู้ชาย ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นงานเทศกาลเก็บเกี่ยวของหมู่บ้านของชนเผ่าอามิสในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก สมาชิกเผ่าที่ไปทำงานต่างถิ่นจะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงาน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานน้อยใหญ่ตามลำดับอายุ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปัจจุบันมีศิลปินซึ่งเป็นสมาชิกของเผ่าจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่บ่งบอกถึงเรื่องราววัฒนธรรมของเผ่า และยังเป็นการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอและอธิบายถึงสภาพชีวิตและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

เมืองแห่งภูเขาและทะเล สินค้าพื้นเมืองของชายฝั่งทะเลตะวันออก
เมืองแห่งภูเขาและทะเล สินค้าพื้นเมืองของชายฝั่งทะเลตะวันออก

ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นพื้นที่การไหลของกระแสน้ำสีดำในมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้นจึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งประมงที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปลาที่จับในย่านนี้ ได้แก่ ปลาอีโต้มอญ ปลาบิน และปลากระโทง เป็นต้น ซึ่งมีเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารทะเลที่แสนอร่อย นอกจากนี้อำเภอตงเหอ จังหวัดไถตงยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น้อยหน่า ส้มโอขาว ส้มวาเลนเซีย และส้มสะดือ เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก

4 เส้นทางท่องเที่ยวหลักของชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบเจาะลึก เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
4 เส้นทางท่องเที่ยวหลักของชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบเจาะลึก เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ในปัจจุบันบริเวณเขตชมวิวแห่งชาติของชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยแบ่งเส้นทางท่องเที่ยวออกเป็น 4 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม” โดยจะมีรูปแบบและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น การท่องเที่ยวในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ดังนั้นจึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ความหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมชมปลาวาฬและปลาโลมา กิจกรรมการขี่รถจักรยานเพื่อชมทัศนียภาพบริเวณชายฝั่งตะวันออก กิจกรรมท่องเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง เทศกาลภูมิศิลป์ กิจกรรมการดำน้ำที่เกาะกรีน กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาซิ่วกูหลวนนานาชาติ และเทศกาลปลากระโทง เป็นต้น กิจกรรมที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ในแต่ละปี ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่มีในรูปแบบที่หลากหลาย ให้มาเยี่ยมเยียนชายฝั่งทะเลตะวันออกได้เป็นจำนวนมาก

Top