ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก สมอ

ข้อมูลชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยสังเขป

เขตชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของไต้หวัน รวมพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดฮวาเหลียนและจังหวัดไถตง ขอบเขตรวมตั้งแต่เทือกเขาชายฝั่งทะเลยาวไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ครอบคลุมพื้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ชายฝั่งทะเลมีความยาวถึง 168 กิโลเมตร ด้วยทิวทัศน์แบบภูเขาติดทะเลที่งดงาม จนได้ชื่อว่า “ทางหลวงสีฟ้า” ซึ่งรวมถึงเกาะกรีนที่อยู่นอกฝั่งในเขตจังหวัดไถตงด้วย ซานเซียนไถ ถ้ำปาเซียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังมี “เขาหนิวซัน” และ “ถ้ำสือเหมิน” ที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง ศรัทธาไม่เงียบ (Silence) ล้วนอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งสิ้น

Top