ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก สมอ
สมอ

ข้อมูลชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยสังเขป

ไต้หวัน – หัวใจแห่งเอเชีย
ไต้หวัน – หัวใจแห่งเอเชีย

ไต้หวันตั้งอยู่บริเวณด้านฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย อีกทั้งอยู่ใจกลางหมู่เกาะรูปโค้งเอเชียตะวันออก และตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ไต้หวันด้านตะวันตกติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ มีช่องแคบไต้หวันกั้นกลางระหว่างไต้หวันกับจีน ส่วนด้านตะวันออกตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านใต้มีช่องแคบลูซอนกั้นกลางระหว่างเกาะไต้หวันกับหมู่เกาะฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ไต้หวันยังอยู่ในตำแหน่งเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญของทวีปเอเชียอีกด้วย ทั้งยังมีกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคาบสมุทรอินโดจีน 5 ประเทศ และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ 6 ประเทศ ซึ่งตั้งกระจายอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไต้หวันและทางทิศใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ไต้หวันทางด้านใต้ติดกับประเทศเวียดนาม บรูไนและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ มีทะเลจีนใต้กั้น สำหรับเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นั้นห่างจากด้านใต้สุดของไต้หวันเพียง 320 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางเข้าสู่ไต้หวันด้วยเครื่องบินในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะใช้เวลาเดินทางประมาณไม่เกิน 5 ชั่วโมง

เส้นทางชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดในไต้หวัน – ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
เส้นทางชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดในไต้หวัน – ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

เขตชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของไต้หวัน รวมพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดฮวาเหลียนและจังหวัดไถตง ขอบเขตรวมตั้งแต่เทือกเขาชายฝั่งทะเลยาวไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ครอบคลุมพื้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ชายฝั่งทะเลมีความยาวถึง 168 กิโลเมตร ด้วยทิวทัศน์แบบภูเขาติดทะเลที่งดงาม จนได้ชื่อว่า “ทางหลวงสีฟ้า” ซึ่งรวมถึงเกาะกรีนที่อยู่นอกฝั่งในเขตจังหวัดไถตงด้วย ซานเซียนไถ ถ้ำปาเซียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังมี “เขาหนิวซัน” และ “ถ้ำสือเหมิน” ที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง ศรัทธาไม่เงียบ (Silence) ล้วนอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งสิ้น

ห้องเรียนธรณีวิทยาธรรมชาติในภาคตะวันออกของไต้หวัน
ห้องเรียนธรณีวิทยาธรรมชาติในภาคตะวันออกของไต้หวัน

นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไต้หวันมีสภาพธรณีวิทยาที่มีอายุน้อย เมื่อเดินทางไปตามถนนสีฟ้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ด้านหนึ่งเป็นชายฝั่งทะเลสีฟ้า ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเทือกเขาชายฝั่งทะเลที่สูงชัน เทือกเขาชายฝั่งทะเลเป็นส่วนทางเหนือสุดของปลายเกาะภูเขาไฟลูซอนของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเทือกเขาชายฝั่งทะเลเลื่อนเข้าใกล้เทือกเขากลางปีละ 2 เซนติเมตร และแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของไต้หวัน “แม่น้ำซิ่วกูหลวน” ที่ไหลตัดผ่านเทือกเขาชายฝั่งทะเล ทำให้เกิดแม่น้ำลำธารที่คดเคี้ยวและลานตะกอนพักน้ำ รวมถึงความงดงามอันยิ่งใหญ่ของ “หุบเขาแกรนด์แคนยอนฉีเหม่ย” ที่กระจายตัวอยู่ตามแนวลำน้ำและยังเป็นสถานที่ล่องแก่งที่สำคัญที่ต้องมาเยือนในช่วงฤดูร้อนของทุกปี และในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล ไม่เพียงแต่สามารถพบเห็นร่องรอยของภูเขาไฟที่เกิดในยุคการก่อเทือกเขา ประกอบกับการกัดเซาะของคลื่นทะเลเป็นเวลาเนินนานและเปลือกโลกที่ถูกยกขึ้น ทำให้ชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออกมีสภาพธรณีวิทยาที่หลากหลายทั้งแนวปะการังและชายฝั่งกัดเซาะ ราวกับประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นเสมือนห้องเรียนธรณีวิทยาธรรมชาติแห่งหนึ่ง

วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาการดำรงชีวิตที่เก่าแก่
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิปัญญาการดำรงชีวิตที่เก่าแก่

จากชนเผ่าพื้นเมือง 16 เผ่าของไต้หวัน ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกของไต้หวันส่วนใหญ่คือเผ่าอามิส มีบางส่วนที่เป็นชนเผ่ากาวาลัน เผ่าซากิซายาและเผ่าบูนันเป็นต้น
ชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าอามิสเป็นเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของไต้หวัน ชนเผ่าอามิสในสมัยโบราณดำรงชีพด้วยการทำเกษตรกรรมและประมงหาปลาเป็นหลัก จึงได้สมญานามว่าเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ “ยอดนักมังสาวิรัติ” เครื่องแต่งกายโบราณที่มีสีสันสดใสและการเต้นรำและวัฒนธรรมอาหารการกินที่มีความหลากหลาย ชนเผ่าอามิสเป็นสังคมที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ ผู้หญิงมีสิทธิ์สืบทอดรับมรดกที่ดิน งานสาธารณะภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้ชาย ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นงานเทศกาลเก็บเกี่ยวของหมู่บ้านชนเผ่าอามิสในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก สมาชิกเผ่าที่ไปทำงานต่างถิ่นจะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงาน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานน้อยใหญ่ตามลำดับอายุ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปัจจุบันมีศิลปินชนเผ่าพื้นเมืองจำนวนมาก ที่มีความสามารถในการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่บ่งบอกถึงเรื่องราววัฒนธรรมของเผ่า และยังเป็นการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอและอธิบายถึงสภาพชีวิตและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

เมืองแห่งภูเขาและทะเล สินค้าพื้นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก
เมืองแห่งภูเขาและทะเล สินค้าพื้นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก

ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นพื้นที่การไหลของกระแสน้ำสีดำในมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้นจึงทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งประมงที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปลาที่จับในย่านนี้ เช่นปลาอีโต้มอญ ปลาบิน และปลากระโทงที่มีเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเป็นต้น ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารทะเลที่แสนอร่อย นอกจากนี้อำเภอตงเหอ จังหวัดไถตงยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียง เช่นน้อยหน่า ส้มโอขาว ส้มวาเลนเซีย และส้มสะดือเป็นต้น ล้วนเป็นผลไม้สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก

4 เส้นทางท่องเที่ยวหลัก ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบเจาะลึกได้ทุกฤดูกาล
4 เส้นทางท่องเที่ยวหลัก ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบเจาะลึกได้ทุกฤดูกาล

ปัจจุบันเขตชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้จัดทำและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวหลัก 4 เส้นทาง ได้แก่ “หมู่บ้านชนพื้นเมือง ระบบนิเวศ กีฬาและศิลปะ” โดยหัวข้อและวิธีการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล 4 ฤดู ทั้งฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว จัดกิจกรรมชมปลาวาฬและปลาโลมา ขี่รถจักรยานเที่ยวหมู่บ้านชนพื้นเมือง เทศกาลภูมิศิลป์ ดำน้ำที่เกาะกรีน การแข่งขันไตรกีฬาซิ่วกูหลวน นานาชาติ และเทศกาลปลากระโทงเป็นต้น ในแต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชายฝั่งทะเลตะวันออกจำนวนไม่น้อยให้มาเที่ยวที่นี่

Top