ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก สมอ
สมอ

ข้อมูลการเดินทาง

การคมนาคมและเส้นทางที่ใช้เดินทางไปชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนั้นสามารถได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ รถบัส หรือโดยรถยนต์ส่วนตัว ล้วนช่วยให้ท่านมีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร

ข้อมูลการเดินทาง

รถบัส

บริษัทรถบัสมี 3 แห่ง ได้แก่ รถกั๋วกวงบัส รถติ่งต้งบัสและรถฮวาเหลียนบัส แต่เที่ยวรถมีไม่มากนัก ควรระวังตรวจดูตารางเวลาเดินรถ

ฮวาเหลียน ↔ ไถตง 4 ชั่วโมง 15 นาที (Hualien Bus , Ding Dong Bus)
เกาสง ↔ ไถตง 3 ชั่วโมง 30 นาที (Kuo Kuang Bus)
 
รถ Taiwan Tourist Shuttle- East Coast Line

ราคา: คิดค่าโดยสารตามระยะทาง

สถานที่ซื้อบัตรโดยสาร: ซื้อบัตรโดยสารบนรถ ชำระด้วยเงินสด บัตรอีซี่การ์ด หรือบัตรไอพาส

โทรศัพท์: ที่ทำการเขตชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก089-841520 #1800

 

Ding Dong Bus

089-325106

 

Hualien Bus

03-8322065

 

Kuo Kuang Bus

07-2352616

รถไฟ

สามารถเดินทางไปยังเขตจังหวัดฮวาเหลียนและไถตงได้โดยรถไฟ ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด ซึ่งที่นั่งมักจะเต็มในช่วงวันหยุด ดังนั้นผู้ที่ต้องการโดยสารรถไฟมาเที่ยวที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ควรจองบัตรโดยสารและวางแผนการท่องเที่ยวไว้แต่เนิ่นๆ

สถานีรถไฟไทเป ↔ สถานีรถไฟฮวาเหลียน 2 ชั่วโมง 10 นาที
สถานีรถไฟไทเป ↔ สถานีรถไฟ ไถตง 4 ชั่วโมง 30 นาที
สถานีรถไฟฮวาเหลียน ↔ สถานีรถไฟ ไถตง 2 ชั่วโมง
สถานีรถไฟ เกาสง↔ สถานีรถไฟฮวาเหลียน 5 ชั่วโมง
สถานีรถไฟ เกาสง↔ สถานีรถไฟ ไถตง 2 ชั่วโมง 30 นาที

เรือโดยสาร

ท่าเรือสำราญซูเอ้ากั่ง ↔ ท่าเรือฮวาเหลียน 2 ชั่วโมง
ท่าเรือประมงฝูกัง ไถตง ↔ ท่าเรือประมงหนานเหลียว เกาะกรีน 50 นาที

ถึงฮวาเหลียน

ปัจจุบันเดินเรือทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลาที่ออกเรือขึ้นอยู่สภาพอากาศเป็นหลัก

ถึงเกาะกรีน

มีเรือโดยสารหลายลำที่เดินเรือไปมาระหว่างเกาะกรีนกับไถตง แต่ตารางเวลาเดินเรือมักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศหรือระดับน้ำทะเลที่ขึ้นลง ทางที่ดีก่อนออกเดินทางควรโทรศัพท์ตรวจสอบกับทางบริษัทเดินเรือ และไปรอที่ท่าเรือก่อนเวลาออกเรือ

 
Triumph

089-281047

 
 
Uranus

089-281618

 
Golden Star

089-281618

โดยเครื่องบิน

ท่าอากศยานเกาสง (KHH) ↔ ท่าอากาศยานฮวาเหลียน (HUN) 55 นาที
สนามบินซงซัน ไทเป (TSA) ↔ ท่าอากาศยานฮวาเหลียน (HUN) 40 นาที
สนามบินซงซัน ไทเป (TSA) ↔ ท่าอากาศยานไถตง (TTT) 50 นาที
ท่าอากาศยานไถตง (TTT) ↔ ท่าอากาศยานเกาะกรีน (GNI) 15 นาที
 

ท่าอากาศยานฮวาเหลียน

03-8210768

 

ท่าอากาศยานไถตง

089-361111

 

ท่าอากาศยานเกาะกรีน

089-671194

航空公司

 

Mandarin Airlines

สำรองที่นั่งออนไลน์

โทรศัพท์สำรองที่นั่ง 02-4128008

เคาน์เตอร์สนามบินซงซัน ไทเป 02-25142077

เคาน์เตอร์สนามบินฮวาเหลียน 03-8210599

เคาน์เตอร์สนามบินไถตง 089-362695

 

UNI Air

สำรองที่นั่งออนไลน์

โทรศัพท์สำรองที่นั่ง 02-25086999

เคาน์เตอร์สนามบินซงซัน ไทเป 02-27156969

เคาน์เตอร์สนามบินไถตง 089-362616

 

Daily Air

สำรองที่นั่งออนไลน์

โทรศัพท์สำรองที่นั่ง 07-8014711

เคาน์เตอร์สนามบินไถตง 089-362676

เคาน์เตอร์สนามบินเกาะกรีน 089-671261

โดยรถยนต์ส่วนตัว

เขตชมวิวเหนือใต้ ที่ทอดยาวไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางเหนือเริ่มต้นจากปากแม่น้ำฮวาเหลียน ทางใต้จรดเขตชมวิวพิเศษเสี่ยวเย่หลิ่ว มีความยาว 168 กิโลเมตรตลอดแนวชายฝั่ง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ยังเป็นถนนเส้นเดียวที่ตัดผ่านจังหวัดฮวาเหลียนและไถตงในภาคตะวันออกของไต้หวัน ที่มีทัศนียภาพของภูเขาและทะเลที่งดงามชวนให้หลงใหลและวัฒนธรรมหมู่บ้านชนพื้นเมืองแบบดั้งเดิม
รถยนต์ของไต้หวันเป็นแบบพวงมาลัยอยู่ทางด้านซ้าย นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล บริษัทรถเช่าส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดฮวาเหลียนและไถตงมักอยู่ตามแหล่งคมนาคมที่สำคัญ เช่นสถานีรถไฟ หรือใจกลางเมืองเป็นต้น

Top